Vicdan en büyük yargıçtır;

Tabi eğer varsa?

Bir süredir yazdığım hiç bir yazıyı yayınlamıyorum. Çünkü Ülkemin durumu böyle iken çiçeklerden böceklerden bahsedemiyorum. Uykusuzum.. Çok mutsuzum. Nefesini ensemde hissettiğim tehlikenin farkında ve korkuyorum.

Umutlarım birer birer söndü. Kulaktan kulağa dolanan şehir efsanesi sandığımız bir takım konuların gerçek olduğu kanıtlandı..

Ve Ülkem ümmet devleti olma yolunda hızla ilerlemeye başladı.

İnanın şu an bile yazdığım elli cümleyi aynı hızla siliyorum. Çünkü hiç bir kelime mutsuzluğu anlatmaya yetmiyor.

Beni okun bir kaç insan lafım sizlere,

Hepimizin görevi Atatürk İlke ve İnkılaplarını çocuklarımıza öğretmek,
Parça parça satılan ülke toprakları için ( En son Atatürk Orman çiftiği satılıyordu) hakkımızı kanuni yollardan aramak

Bir kaç cümleyi tekrar hatırlamakta fayda var;

GENÇLİĞE HİTABE
Ey Türk gençliği ! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet’i müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Ben üstüme düşen görevimi yapacağım.

Sevgi ve saygılarımla;

Bu yazı Genel kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın